Menu Zamknij

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – Czym Jest i Kto Może Skorzystać?

Fundusz wsparcia kredytobiorców

W obliczu trudności finansowych, jakie mogą spotkać kredytobiorców, istotne jest istnienie instytucji, które oferują wsparcie i pomoc w uregulowaniu zobowiązań kredytowych. Jedną z takich instytucji jest Fundusz wsparcia kredytobiorców, który dedykowany jest osobom borykającym się z trudnościami finansowymi. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak działa ten fundusz, kto może z niego skorzystać oraz jak oblicza się dochód w kontekście uzyskania wsparcia. Przeanalizujemy również, jakie kroki należy podjąć, aby móc skutecznie skorzystać z pomocy oferowanej przez ten fundusz.

Jak Działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to program rządowy, którego celem jest niesienie pomocy osobom spłacającym kredyty hipoteczne, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Działa on na zasadzie solidarności społecznej, gdzie wpłaty banków tworzą pulę środków przeznaczonych na wsparcie osób w potrzebie.

FWK oferuje dwa główne rodzaje wsparcia:

 • Dofinansowanie rat: Kwota stanowiąca równowartość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego, przekazywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rachunek banku kredytobiorcy. Maksymalna wysokość dofinansowania to 2 000 zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
 • Pożyczka na spłatę zadłużenia: Jednorazowa kwota do 72 000 zł, przekazywana przez BGK na rachunek banku kredytobiorcy. Pożyczkę należy zwrócić w 144 ratach miesięcznych bez odsetek.

Kto może skorzystać z pomocy FWK?

Z Funduszu mogą skorzystać osoby, które:

 • Posiadają kredyt hipoteczny zabezpieczony na nieruchomości mieszkalnej.
 • Znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej im spłatę rat kredytu.
 • Spełniają szczegółowe warunki określone w ustawie o FWK, takie jak utrata pracy, obniżenie dochodów, choroba itp.

O pomoc z FWK należy ubiegać się w banku, w którym został zaciągnięty kredyt hipoteczny. Bank oceni sytuację wnioskodawcy i w przypadku spełnienia warunków złoży wniosek do BGK. W przypadku pozytywnej decyzji BGK przekazuje środki bankowi, który informuje
o tym kredytobiorcę.

Fundusz wsparcia kredytobiorców

Kto Może Skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Aby móc skorzystać z FWK, należy spełnić określone warunki:

Chcesz bezpłatny ebook o kredycie?

Ściągnij teraz

1. Trudna sytuacja finansowa:

Należy udokumentować pogorszenie sytuacji finansowej, która uniemożliwia spłatę rat kredytu. Może to być spowodowane m.in. przez:

 • Utratę pracy
 • Zmniejszenie dochodów
 • Chorobę
 • Nagłe wydarzenia losowe

2. Warunki dochodowe:

Należy spełniać kryteria dochodowe określone przez program. Maksymalny próg dochodowy jest uzależniony od liczby osób w gospodarstwie domowym i ich miejsca zamieszkania. Dokładne informacje na temat progów dochodowych można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

3. Kredyt hipoteczny:

Pomocą objęte są wyłącznie kredyty hipoteczne zaciągnięte na zakup nieruchomości mieszkalnej.

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu?

Wypełnij formularz

4. Dodatkowe warunki:

W zależności od specyfiki sytuacji, mogą istnieć dodatkowe warunki, które należy spełnić, aby otrzymać pomoc. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie
o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz na stronach internetowych BGK i Ministerstwa Finansów.

Ważne!

Należy pamiętać, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nie jest automatyczną ulgą
w spłacie kredytu. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzja o przyznaniu wsparcia zależy od spełnienia określonych kryteriów i oceny sytuacji wnioskodawcy przez bank i BGK.

Fundusz wsparcia kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – Jak Obliczyć Dochód?

Obliczanie dochodu w kontekście Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) może wydawać się skomplikowane, ponieważ bierze się pod uwagę wiele czynników. Należy uwzględnić wszystkie źródła przychodów, takie jak:

 • Płace i wynagrodzenia: Stałe zarobki z tytułu umowy o pracę, umów zlecenia, działalności gospodarczej itp.
 • Dochody z najmu: Przychody uzyskane z wynajmu nieruchomości.
 • Świadczenia społeczne: Renty, emerytury, zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych itp.
 • Inne świadczenia: Alimenty, stypendia, dochody z kapitału itp.

Następnie od sumy wszystkich przychodów należy odjąć koszty utrzymania i regularne wydatki, takie jak:

 • Opłaty mieszkaniowe: Czynsz, raty kredytu hipotecznego, opłaty za media (prąd, woda, gaz), wywóz śmieci itp.
 • Wydatki na żywność: Zakupy spożywcze, posiłki w restauracjach itp.
 • Koszty transportu: Bilety komunikacji miejskiej, benzyna, raty leasingu auta itp.
 • Opłaty za edukację: Czesne, opłaty za żłobek, przedszkole, szkołę itp.
 • Opłaty za leczenie: Koszty wizyt lekarskich, leków, hospitalizacji itp.
 • Inne zobowiązania: Raty kredytów konsumenckich, alimenty, zobowiązania alimentacyjne itp.

Pamiętaj, że…

 • Należy przedstawić pełną i rzetelną dokumentację potwierdzającą wysokość dochodów i kosztów utrzymania.
 • W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących obliczania dochodu, warto skontaktować się z bankiem, w którym został zaciągnięty kredyt hipoteczny,
  lub z bezpośrednio z instytucją zarządzającą Funduszem Wsparcia Kredytobiorców.

Podsumowanie:

Podsumowując, Fundusz wsparcia kredytobiorców stanowi ważne narzędzie pomocowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i mających problemy
z regulowaniem swoich zobowiązań kredytowych. Przez odpowiednie działania
i współpracę z instytucjami finansowymi, Fundusz ten może pomóc wielu ludziom
w trudnych chwilach życiowych. Jednakże, ważne jest zapoznanie się z kryteriami
i warunkami korzystania z tego rodzaju wsparcia, aby móc skutecznie skorzystać z jego pomocy.

Sprawdź artykuły w innych kategoriach:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *