Menu Zamknij

Jak Wziąć Kredyt Hipoteczny?

kredyt hipoteczny

Wzięcie kredytu hipotecznego to główny krok dla wielu osób pragnących zakupić własne mieszkanie lub dom. Proces ten, choć skomplikowany, staje się bardziej przejrzysty, gdy znamy jego poszczególne etapy oraz wymagane dokumenty. W tym artykule szczegółowo omówimy, jak wziąć kredyt hipoteczny, przedstawiając krok po kroku wszystkie niezbędne działania, od wstępnej decyzji kredytowej po ostateczne uruchomienie środków.

Kredyt Hipoteczny Krok Po Kroku

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to poważna decyzja, która wiąże się z wieloletnimi zobowiązaniami finansowymi. Aby ułatwić Ci ten proces, przygotowaliśmy szczegółowy przewodnik krok po kroku, który poprowadzi Cię przez wszystkie etapy, od oceny zdolności kredytowej, aż do podpisania umowy kredytowej.

Krok 1: Sprawdź swoją zdolność kredytową

Zanim rozpoczniesz poszukiwania wymarzonego mieszkania, upewnij się, że stać Cię będzie na spłatę kredytu hipotecznego. Banki oceniają zdolność kredytową na podstawie wielu czynników, takich jak:

 • Dochody: Bank weźmie pod uwagę Twoje stałe dochody z pracy, np. umowę o pracę, umowę zlecenie lub działalność gospodarczą.
 • Wydatki: Bank przeanalizuje również Twoje bieżące wydatki, takie jak raty innych kredytów, alimenty, czynsz i opłaty za media.
 • Historia kredytowa: Bank sprawdzi Twoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Ważne jest, abyś spłacał swoje zobowiązania terminowo i nie posiadał negatywnych wpisów w BIK.

Możesz samodzielnie sprawdzić swoją zdolność kredytową za pomocą kalkulatorów dostępnych online lub w ofercie banków. Pamiętaj jednak, że kalkulatory te podają jedynie orientacyjne wyniki. Ostateczną ocenę zdolności kredytowej przeprowadzi bank na podstawie Twojej indywidualnej sytuacji.

Krok 2: Wybierz odpowiednią ofertę

Na rynku dostępnych jest wiele ofert kredytów hipotecznych różniących się oprocentowaniem, prowizjami, marżą banku, długością okresu spłaty i dodatkowymi warunkami. Dokładnie porównaj oferty różnych banków, aby wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Przy wyborze oferty kredytowej zwróć uwagę na następujące czynniki:

 • Oprocentowanie: Jest to najważniejszy czynnik wpływający na koszt kredytu. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Kredyt o stałym oprocentowaniu chroni Cię przed wzrostem stóp procentowych w przyszłości.
 • Prowizja: Jest to jednorazowa opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu. Wysokość prowizji może się różnić w zależności od banku i oferty.
 • Marża banku: Jest to różnica między oprocentowaniem, po którym bank pożycza pieniądze z banku centralnego, a oprocentowaniem, po którym udziela kredytów klientom. Marża banku wpływa na wysokość raty kredytu.
 • Okres spłaty: Okres spłaty kredytu hipotecznego może wynosić nawet 35 lat. Im dłuższy okres spłaty, tym niższa będzie rata kredytu, ale również wyższe będą odsetki.
 • Dodatkowe warunki: Niektóre banki oferują dodatkowe produkty i usługi w ramach kredytu hipotecznego, np. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub ubezpieczenie na życie.

Możesz skorzystać z pomocy doradcy kredytowego, który pomoże Ci wybrać najlepszą ofertę kredytową i dopełnić formalności związane z zaciągnięciem kredytu.

Krok 3: Złóż wniosek

Po wybraniu oferty kredytowej złóż wniosek kredytowy w wybranym banku. Do wniosku musisz dołączyć szereg dokumentów, takich jak:

Chcesz bezpłatny ebook o kredycie?

Ściągnij teraz
 • Dowód osobisty
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Umowa o pracę
 • Wyciąg z konta bankowego
 • Deklaracja PIT
 • Dokumentacja dotycząca nieruchomości

Bank dokona analizy Twojego wniosku i dokumentów, a następnie poinformuje Cię o swojej decyzji.

Krok 4: Podpisanie umowy kredytowej

Jeśli bank wyda pozytywną decyzję kredytową, zostaniesz zaproszony do podpisania umowy kredytowej. Dokładnie przeczytaj umowę przed jej podpisaniem i zwróć uwagę na wszystkie szczegóły, takie jak:

 • Kwota kredytu
 • Oprocentowanie
 • Prowizja
 • Marża banku
 • Okres spłaty
 • Harmonogram spłat rat
 • Zasady wcześniejszej spłaty kredytu
 • Warunki ubezpieczenia nieruchomości
 • Dodatkowe postanowienia umowy

Pamiętaj, że podpisanie umowy kredytowej to wiążąca prawnie czynność. Upewnij się, że rozumiesz wszystkie warunki umowy i zadawaj pytania, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.

Krok 5: Zabezpieczenie kredytu

Po podpisaniu umowy kredytowej musisz zabezpieczyć kredyt hipoteką na nieruchomości. Hipoteka jest prawem rzeczowym, które ogranicza prawa własności nieruchomości na rzecz banku. Oznacza to, że w przypadku niespłacania rat kredytu bank może przejąć nieruchomość i sprzedać ją, aby odzyskać pożyczone pieniądze.

Aby ustanowić hipotekę, musisz udać się do sądu z aktem własności nieruchomości i umową kredytową. Sąd wpisze hipotekę do księgi wieczystej nieruchomości.

Krok 6: Wypłata kredytu

Po ustanowieniu hipoteki bank wypłaci Ci kwotę kredytu. Pieniądze zostaną przelane na Twoje konto bankowe lub na rachunek firmy budowlanej, która buduje Twój dom.

Krok 7: Spłata kredytu

Po wypłacie kredytu rozpocznie się okres spłaty. Będziesz regularnie spłacać raty kredytu, które składają się z części kapitałowej i odsetkowej. Część kapitałowa zmniejsza zadłużenie, a część odsetkowa pokrywa koszt pożyczonych pieniędzy.

Dokładnie zapoznaj się z harmonogramem spłat rat i terminowo wpłacaj raty.
W przeciwnym razie możesz narazić się na naliczenie odsetek za zwłokę, a w skrajnych przypadkach bank może nawet wypowiedzieć umowę kredytową i przejąć nieruchomość.

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu?

Wypełnij formularz
kredyt hipoteczny

Dokumenty Do Kredytu Hipotecznego

Uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się z kompletowaniem szeregu dokumentów, które stanowią dla banku podstawę do oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia interesów obu stron.

Dokumenty tożsamości:

 • Dowód osobisty: Jest to podstawowy dokument tożsamości, który potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo. Bank musi zweryfikować te dane, aby móc zawrzeć
  z Tobą umowę kredytową.
 • Paszport: W przypadku gdy nie posiadasz polskiego dowodu osobistego, możesz okazać paszport. Pamiętaj, że paszport musi być ważny co najmniej przez okres trwania umowy kredytowej.

Dokumenty dotyczące dochodów:

 • Zaświadczenie o zarobkach: To podstawowy dokument potwierdzający Twoje dochody z tytułu umowy o pracę. Zaświadczenie powinno być wystawione przez pracodawcę na druku bankowym i zawierać informacje o Twoim wynagrodzeniu brutto i netto, stażu pracy oraz zajmowanym stanowisku.
 • Wyciągi bankowe: Bank może poprosić o wyciągi z Twojego konta bankowego
  z ostatnich kilku miesięcy. Wyciągi te pozwolą bankowi ocenić Twoją historię rachunkową i zdolność do regularnego spłacania rat kredytu.
 • PIT-y: Deklaracje podatkowe za ubiegłe lata mogą być przydatne dla banku w celu weryfikacji Twoich dochodów i sytuacji finansowej.

Dokumenty dotyczące nieruchomości:

 • Akt notarialny: Jest to dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, którą chcesz kupić za pomocą kredytu hipotecznego. Akt notarialny powinien zawierać informacje o nieruchomości, takie jak jej lokalizacja, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz dane właścicieli.
 • Umowa przedwstępna sprzedaży: Jeśli nie posiadasz jeszcze aktu notarialnego, możesz dostarczyć bankowi umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Umowa ta powinna zawierać informacje o nieruchomości, cenie zakupu oraz terminie zawarcia umowy ostatecznej.
 • Odpis z księgi wieczystej: Księga wieczysta to rejestr publiczny, w którym wpisane są informacje o nieruchomości, takie jak jej właściciele, prawa rzeczowe na nieruchomości oraz ewentualne obciążenia. Bank sprawdzi odpis z księgi wieczystej, aby upewnić się, że nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub innymi zobowiązaniami.
 • Operat szacunkowy nieruchomości: Jest to dokument sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, który określa wartość rynkową nieruchomości. Operat szacunkowy jest ważny dla banku, ponieważ stanowi podstawę do ustalenia wysokości kredytu hipotecznego.

Dodatkowe dokumenty:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami: Bank może poprosić o zaświadczenie
  o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego, aby sprawdzić Twoją rzetelność w płaceniu podatków.
 • Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS: W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, bank może poprosić o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS.
 • Inne dokumenty: W zależności od specyfiki Twojej sytuacji, bank może wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak np. świadectwo małżeństwa, intercyza, zgoda małżonka na zaciągnięcie kredytu, etc.

Pamiętaj, że lista wymaganych dokumentów może się nieznacznie różnić w zależności od instytucji finansowej. Dokładną listę dokumentów najlepiej uzyskać w wybranym przez Ciebie banku.

kredyt hipoteczny

Ile Czeka Się Na Kredyt Hipoteczny?

Czas oczekiwania na kredyt hipoteczny w Polsce może się znacząco różnić w zależności od:

 • Banku: Różne banki mają swoje procedury i wewnętrzne limity czasowe na ocenę wniosków kredytowych. Niektóre banki słyną z szybszej realizacji, podczas gdy inne mogą potrzebować więcej czasu na analizę.
 • Kompletności dokumentacji: Dostarczenie kompletu poprawnych dokumentów od razu znacząco przyspiesza proces. Braki w dokumentacji lub błędy mogą wydłużyć czas oczekiwania.
 • Specyfiki sprawy: W niektórych przypadkach, np. przy nietypowych nieruchomościach lub trudnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, proces może się wydłużyć.

Obecnie (maj 2024), średni czas oczekiwania na decyzję kredytową w bankach wynosi:

 • Od 4 do 6 tygodni: Jest to czas, w którym większość banków powinna wydać decyzję kredytową, o ile dokumentacja jest kompletna i nie ma żadnych komplikacji.
 • Do 8 tygodni: W niektórych bankach, szczególnie w przypadku złożonych wniosków, czas oczekiwania może się wydłużyć do 8 tygodni.
 • Ponad 8 tygodni: W wyjątkowych sytuacjach, np. przy nietypowych nieruchomościach lub trudnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, proces może trwać dłużej niż 8 tygodni.

Warto pamiętać, że:

 • Czas oczekiwania może się wydłużyć w okresach wzmożonego zainteresowania kredytami hipotecznymi. Dzieje się tak np. na początku roku lub przed wakacjami.
 • Możesz na bieżąco monitorować status swojego wniosku w systemie online banku lub kontaktując się z infolinią.
kredyt hipoteczny

Wstępna Decyzja Kredytowa Pozytywna A Ostateczna

Wstępna decyzja kredytowa to swego rodzaju deklaracja banku, że jest on skłonny udzielić Ci kredytu hipotecznego na określonych warunkach. Jest to etap orientacyjny, bazujący na podstawowych informacjach, które przedstawiłeś.

Ostateczna decyzja kredytowa natomiast zapada po skrupulatnej analizie Twojej zdolności kredytowej, wartości nieruchomości i innych kluczowych czynników. Bank bierze pod uwagę m.in.:

 • Twoje dochody i wydatki
 • Wartość nieruchomości
 • Wkład własny
 • Dodatkowe zabezpieczenia

Pamiętaj!

 • Pozytywna wstępna decyzja nie gwarantuje ostatecznej decyzji kredytowej. Bank może zmienić zdanie, jeśli w trakcie analizy wykryje negatywne czynniki wpływające na Twoją zdolność kredytową lub wartość nieruchomości.
 • Ostateczna decyzja kredytowa jest wiążąca dla banku. Po jej wydaniu bank nie może już zmienić warunków kredytowania.
 • Masz prawo do odwołania się od negatywnej decyzji kredytowej. W tym celu musisz złożyć pisemne odwołanie do banku, w którym szczegółowo wyjaśnisz swoje racje.
kredyt hipoteczny

Ile Czasu Na Uruchomienie Kredytu Od Podpisania Umowy?

Czas oczekiwania na uruchomienie kredytu hipotecznego po podpisaniu umowy może się różnić w zależności od banku czy złożoności transakcji, np. w przypadku zakupu nieruchomości od dewelopera, uruchomienie kredytu może nastąpić szybciej.

Ogólnie rzecz biorąc, w maju 2024 roku średni czas oczekiwania na uruchomienie kredytu hipotecznego w Polsce wynosi:

 • Od 3 do 7 dni roboczych: Jest to czas, w którym większość banków powinna uruchomić kredyt w przypadku prostych transakcji, o ile wszystkie dokumenty są kompletne i nie ma żadnych komplikacji.
 • Do 14 dni roboczych: W przypadku bardziej skomplikowanych transakcji lub w niektórych bankach, czas oczekiwania może się wydłużyć do 14 dni roboczych.
 • Ponad 14 dni roboczych: W wyjątkowych sytuacjach, np. przy nietypowych nieruchomościach lub trudnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, proces może trwać dłużej niż 14 dni roboczych.

Podsumowanie

Uzyskanie kredytu hipotecznego jest procesem wieloetapowym, który wymaga starannego przygotowania i dostarczenia odpowiednich dokumentów. Ważne jest, aby kredytobiorca znał wszystkie kroki od wstępnej oceny zdolności kredytowej, przez złożenie wniosku, aż po podpisanie umowy i uruchomienie środków. Zrozumienie wymagań banku oraz terminów oczekiwania na decyzje kredytowe może znacznie ułatwić cały proces. Kredyt hipoteczny jest poważnym zobowiązaniem finansowym, dlatego warto poświęcić czas na dokładne przygotowanie się do jego uzyskania, co pozwoli na bezproblemowe sfinansowanie wymarzonego zakupu nieruchomości.

Sprawdź artykuły w innych kategoriach:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *