Menu Zamknij

Kredyt studencki – Czy warto spłacać wcześniej?

Kredyt studencki

Dla wielu ludzi studia stanowią jedno z najpiękniejszych doświadczeń w życiu. Jednakże koszty życia w dużych miastach akademickich są wyjątkowo wysokie, co sprawia, że finansowanie edukacji staje się wyzwaniem. Kredyt studencki staje się zatem ważnym narzędziem, umożliwiającym studentom sprostać wyzwaniom związanym z kosztami utrzymania. Równocześnie zapewnia on szansę na rozwijanie się w środowisku akademickim. Przyjrzyjmy się zatem dokładnie, czym się wyróżnia i jakie korzyści posiada kredyt studencki.

Co to jest kredyt studencki i jak działa?

Kredyt studencki stanowi jedno z rozwiązań pozwalających na pokrycie wydatków związanych z nauką. To forma pożyczki, która jest wypłacana w regularnych miesięcznych ratach i może być przeznaczona na utrzymanie się podczas studiów. Opłacalność tego kredytu spowodowana jest głównie tym, że państwo częściowo przejmuje odpowiedzialność za koszty odsetkowe. Co więcej, okres spłaty tego kredytu jest znacznie wydłużony, co daje studentom więcej elastyczności w zarządzaniu finansami i umożliwia skoncentrowanie się na nauce, zanim rozpoczną spłatę po zakończeniu studiów.

Kredyt dla studenta

Kredyt studencki jest dostępny dla każdego, niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Warunkiem jest jedynie, aby dochód na osobę w rodzinie w roku ubiegania się o kredyt nie przekraczał 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a po jej zakończeniu student otrzymuje kredyt, który będzie mu przysługiwał przez cały okres trwania studiów.

Chcesz bezpłatny ebook o kredycie?

Ściągnij teraz

Student ma swobodę określania, w jakiej kwocie chciałby otrzymywać środki od banku podczas trwania studiów. Może wybierać między 400 zł a 1 000 zł miesięcznie. W trakcie korzystania z kredytu studenckiego student ma możliwość dostosowania wysokości otrzymywanych środków według bieżących potrzeb, co umożliwia elastyczne zarządzanie finansami w trakcie nauki. Jednakże należy wiedzieć, że maksymalna liczba transz u studenta wynosi 60, natomiast u doktoranta 40.

Wniosek o kredyt studencki – Gdzie złożyć i jakie dokumenty są potrzebne?

Proces ubiegania się o kredyt studencki jest otwarty przez cały rok, a decyzja kredytowa powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Kredyt ten jest dostępny dla studentów do ukończenia 30 roku życia oraz doktorantów, którzy nie przekroczyli 35 lat. Ponadto wniosek o kredyt może również złożyć osoba starająca się o przyjęcie na studia, w takim przypadku wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu oficjalnego statusu studenta.

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu?

Wypełnij formularz

W chwili obecnej możliwe jest składanie wniosków o kredyt studencki w kilku instytucjach m.in.:

Przejdźmy, więc do umówienia jakie dokumenty będą potrzebne przy składaniu wniosku:

  • Zaświadczenie, które potwierdza status studenta lub doktoranta albo dokument, który potwierdza udział w rekrutacji na studia,
  • Oświadczenie o liczbie członków w rodzinie,
  • Oświadczenie o wysokości dochodów osoby ubiegającej się o kredyt i członków jej rodziny,
  • Dokumentacja poręczycieli kredytu,
  • Dokumenty związane z alternatywnym zabezpieczeniem kredytu.

Oprócz tego w większości banków konieczne jest, aby rodzice wnioskodawcy udzielili poręczenia wekslowego, jednak istnieją pewne wyjątki od tego wymogu.

Spłata kredytu studenckiego przed czasem

Według danych ze stycznia 2023 oprocentowanie kredytu studenckiego może wynieść maksymalnie 5%. W bieżącym roku stopa redyskontowa wynosi 6,80%. Po przemnożeniu tego wskaźnika przez 1,2 uzyskujemy 8,16%. Łączne odsetki mogą wynieść maksymalnie 10,16%, przy czym połowę z tego pokryje FKS (Fundusz Kredytów Studenckich). Oznacza to, że rzeczywiste oprocentowanie kształtuje się na poziomie zaledwie 5,08%. W związku z tak niskim oprocentowaniem wcześniejsza spłata kredytu studenckiego nie jest opłacalna. Drugim powodem, dla jakiego nie powinniście robić nadpłaty kredytu studenckiego, jest to, że bank uwzględnia je przy rozliczaniu ostatnich rat, co przyczynia się do minimalnego obniżenia kosztów związanych z odsetkami.

Sprawdź artykuły w innych kategoriach:

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *