Menu Zamknij

Nadpłata kredytu hipotecznego w Pekao S.A.

Nadpłata kredytu hipotecznego w pekao sa

Nadpłata kredytu hipotecznego w Pekao S.A. to świetna opcja dla osób, które chcą zoptymalizować swoje zobowiązanie i oszczędzić pieniądze. Bank ten oferuje elastyczne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego klienta.

W tym kompleksowym przewodniku szczegółowo omówimy zasady nadpłaty kredytu hipotecznego w Pekao S.A., przedstawimy wszystkie korzyści płynące z takiego działania oraz krok po kroku przeprowadzimy przez proces składania dyspozycji nadpłaty.

Jak działa nadpłata kredytu hipotecznego w Pekao S.A?

Bank Pekao S.A. udostępnia klientom dwa główne sposoby nadpłaty kredytu hipotecznego:

 • Jednorazowa nadpłata: Polega na wpłaceniu dowolnej kwoty na konto kredytowe
  w dowolnym momencie trwania umowy.
 • Regularne nadpłaty: Polegają na wpłacaniu wyższych rat niż przewidziane w harmonogramie spłaty. Można ustalić stałą kwotę nadpłaty dodawaną do każdej raty lub zdecydować się na nadpłaty okresowe, np. co kwartał lub półrocze.

Chcesz bezpłatny ebook o kredycie?

Ściągnij teraz

Aby nadpłacić kredyt hipoteczny w Pekao S.A., należy wykonać kilka prostych kroków:

 1. Złożenie dyspozycji nadpłaty: Można to zrobić online w bankowości elektronicznej Pekao24 lub w aplikacji mobilnej PeoPay. W dyspozycji należy określić kwotę nadpłaty, datę jej realizacji oraz konto, z którego ma zostać pobrana kwota.
 2. Podpisanie aneksu do umowy kredytowej: W przypadku jednorazowej nadpłaty przekraczającej pewien próg kwotowy (informacja o progu dostępna w banku) lub nadpłaty regularnej, konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Można to zrobić w placówce banku lub online.
 3. Wpłata środków: Po złożeniu dyspozycji i podpisaniu aneksu (jeśli jest wymagany), należy wpłacić nadpłacane środki na konto kredytowe.
Nadpłata kredytu hipotecznego pekao sa

Czy w Banku Pekao S.A. nadpłata kredytu hipotecznego jest płatna?

Zgodnie z aktualnymi informacjami dostępnymi na stronie internetowej Banku Pekao S.A. oraz w jego regulaminach, opłaty i prowizje za nadpłaty kredytu hipotecznego zależą od rodzaju umowy kredytowej oraz terminu nadpłaty:

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu?

Wypełnij formularz

Umowy o kredyt hipoteczny zawarte po 22 lipca 2017 r. (włącznie):

 • Nadpłata kredytu z oprocentowaniem stałym: niepobierane są żadne prowizje.
 • Nadpłata kredytu z oprocentowaniem zmiennym:
  • w ciągu pierwszych 36 miesięcy od zawarcia umowy – pobierana jest prowizja w wysokości 3% nadpłacanej kwoty.
  • po 36 miesiącach od zawarcia umowy – niepobierane są żadne prowizje.

Umowy o kredyt hipoteczny zawarte przed 21 lipca 2017 r. (włącznie):

 • Nadpłata kredytu z oprocentowaniem stałym i zmiennym:
  • do 10% wartości kredytu w danym roku kalendarzowym: niepobierane są żadne prowizje.
  • powyżej 10% wartości kredytu w danym roku kalendarzowym: pobierana jest prowizja w wysokości 2% nadpłaconej kwoty (min. 200 zł).

Dodatkowe informacje:

 • Bank Pekao S.A. nie pobiera opłat za nadpłaty w przypadku całkowitej spłaty kredytu przed terminem.
 • W przypadku nadpłaty przekraczającej 10% wartości kredytu w danym roku kalendarzowym, bank może naliczyć prowizję w wysokości 2% nadpłaconej kwoty (min. 200 zł).
 • Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji za nadpłaty kredytu hipotecznego w Banku Pekao S.A. można znaleźć w regulaminie kredytów hipotecznych dostępnym na stronie internetowej banku lub w placówce banku.
Pekao sa nadpłata kredytu hipotecznego

Pekao nadpłata kredytu hipotecznego – Wniosek

Nadpłata kredytu hipotecznego w Pekao SA to doskonały sposób na przyspieszenie spłaty zobowiązania i zaoszczędzenie pieniędzy. Nawet niewielka nadpłata może znacząco skrócić czas spłaty i obniżyć łączne koszty kredytu. Na przykład, nadpłata 10 000 zł może skrócić czas spłaty kredytu o 2 lata i przynieść oszczędności 20 000 zł na odsetkach.

Klienci zainteresowani nadpłatą powinni złożyć odpowiedni wniosek w banku.

 1. Wybór sposobu nadpłaty: Należy zdecydować, czy nadpłata ma być jednorazowa, czy regularna. W przypadku nadpłaty jednorazowej należy określić kwotę, którą chce się nadpłacić. W przypadku nadpłaty regularnej należy określić kwotę, o którą chce się zwiększyć ratę.
 2. Złożenie dyspozycji nadpłaty: Dyspozycję nadpłaty można złożyć:
  • Online: w bankowości elektronicznej Pekao24 lub w aplikacji mobilnej PeoPay.
  • W placówce banku: u doradcy klienta.
 3. Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (w przypadku nadpłaty jednorazowej przekraczającej próg kwotowy): Aneks można podpisać online lub w placówce.
 4. Wpłata środków: Po złożeniu dyspozycji nadpłaty i podpisaniu aneksu (jeśli jest wymagany), należy wpłacić nadpłacane środki na konto kredytowe.

Jeśli zastanawiasz się nad nadpłatami, a nie jesteś ich pewny, zawsze możesz skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Do Twojej dyspozycji pozostaje również nasz kalkulator nadpłat, który pomoże Ci profesjonalnie podejść do tematu i od razu zobaczyć korzyści wynikające z przeznaczania dodatkowych środków na nadpłaty.

Źródła:

Sprawdź artykuły w innych kategoriach:

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *