Menu Zamknij

Ubezpieczenie Pomostowe

ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe to istotny element procesu uzyskiwania kredytu hipotecznego, często budzący wiele pytań wśród kredytobiorców. Służy zabezpieczeniu interesów banku na czas oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest ubezpieczenie pomostowe, jakie są zasady jego zwrotu według obowiązujących przepisów oraz jak można odzyskać nadpłacone środki.

Czym Jest Ubezpieczenie Pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie stosowane przez banki przy kredytach hipotecznych. Chroni ono bank przed ryzykiem utraty wartości nieruchomości
w okresie od wypłaty kredytu do wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Gdy bank wypłaca kredyt hipoteczny, przekazuje środki kredytobiorcy, jednak do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej, nie posiada prawnego zabezpieczenia na wypadek niewywiązania się z zobowiązań. W tym okresie wartość nieruchomości może się zmienić, na przykład z powodu spadku cen na rynku. Ubezpieczenie pomostowe zabezpiecza bank przed ewentualnymi stratami finansowymi, które mogłyby wyniknąć z takich zmian.

Na czym polega ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe działa na zasadzie czasowej. Ochrona ubezpieczeniowa trwa od momentu wypłaty kredytu do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. W tym okresie kredytobiorca ponosi dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniem.

Koszt ubezpieczenia pomostowego zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Wysokość kredytu: im wyższa kwota kredytu, tym wyższe koszty ubezpieczenia.
 • Wartość nieruchomości: im wyższa wartość nieruchomości, tym wyższe koszty ubezpieczenia.
 • Okres trwania ubezpieczenia: im dłuższy okres ochrony ubezpieczeniowej, tym wyższe koszty.
 • Polityka banku: różne banki stosują różne stawki ubezpieczenia pomostowego.

Koszt ubezpieczenia pomostowego może wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Dokładną kwotę można poznać w ofercie kredytowej danego banku.

Jak uniknąć ubezpieczenia pomostowego?

Chcesz bezpłatny ebook o kredycie?

Ściągnij teraz
 • Wniesienie wyższego wkładu własnego: im wyższy wkład własny, tym niższa kwota kredytu i tym mniejsze ryzyko dla banku, co może oznaczać brak konieczności stosowania ubezpieczenia pomostowego.
 • Wybór oferty banku, która nie wymaga ubezpieczenia pomostowego: nie wszystkie banki stosują ubezpieczenie pomostowe. Warto porównać oferty różnych banków, aby znaleźć taką, która odpowiada naszym potrzebom.
 • Zaciągnięcie kredytu hipotecznego z opóźnioną wypłatą: w niektórych przypadkach banki oferują kredyty hipoteczne z opóźnioną wypłatą. Oznacza to, że pieniądze są przekazywane kredytobiorcy dopiero po wpisie hipoteki do księgi wieczystej, co eliminuje potrzebę stosowania ubezpieczenia pomostowego.

Ubezpieczenie pomostowe – zalety i wady

Zalety:

 • Zabezpiecza interesy banku przed utratą wartości nieruchomości.
 • Pozwala na szybsze wypłatę kredytu hipotecznego.
 • Może być tańsze niż inne formy zabezpieczenia, np. zastaw na nieruchomości.

Wady:

 • Dodatkowy koszt dla kredytobiorcy.
 • Ochrona ubezpieczeniowa trwa tylko do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
 • Niektóre banki mogą wymagać ubezpieczenia pomostowego nawet przy wysokim wkładzie własnym.
ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie Pomostowe Zwrot – Ustawa

Od 17 września 2022 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia pomostowego i zasad zwrotu nadpłaconych składek. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy
o kredycie hipotecznym i ustawy o nadzorze nad działalnością rynku finansowego (Dz.U. 2022 poz. 1719), banki mają obowiązek zwrotu całej kwoty ubezpieczenia pomostowego,
a nie tylko części naliczonej od momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Co to oznacza dla kredytobiorców?

Jeśli zaciągnąłeś kredyt hipoteczny po 17 września 2022 roku i płaciłeś składki na ubezpieczenie pomostowe, przysługuje Ci prawo do zwrotu pełnej kwoty tych składek. Zwrot powinien nastąpić w ciągu 60 dni od dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Aby uzyskać zwrot ubezpieczenia pomostowego, należy złożyć w banku wniosek o zwrot. Powinien on zawierać dane kredytobiorcy, numer umowy kredytowej oraz numer księgi wieczystej nieruchomości. Bank ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w ciągu 30 dni
i dokonać zwrotu na rachunek bankowy kredytobiorcy.

Dodatkowe informacje:

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu?

Wypełnij formularz
 • Zwrot ubezpieczenia pomostowego przysługuje niezależnie od tego, czy ubezpieczenie było obowiązkowe, czy dobrowolne.
 • Zwrotowi podlegają składki na ubezpieczenie pomostowe naliczone od dnia uruchomienia kredytu do dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
 • Kredytobiorca nie ponosi żadnych opłat związanych z procesem zwrotu ubezpieczenia pomostowego.
ubezpieczenie pomostowe

Jak Otrzymać Zwrot Ubezpieczenia Pomostowego?

Krok 1: Sprawdź wpis hipoteki

Upewnij się, że hipoteka została wpisana do księgi wieczystej Twojej nieruchomości. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • Odwiedź sąd: Złóż wniosek o odpis z księgi wieczystej. W odpisie znajdziesz informację o dacie wpisu hipoteki.
 • Sprawdź online: Niektóre sądy wieczystoksięgowe oferują możliwość sprawdzenia wpisów online. Dostęp do usługi może być uzależniony od założenia konta i uiszczenia opłaty.

Krok 2: Zgromadź dokumenty

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty, aby złożyć wniosek o zwrot ubezpieczenia pomostowego:

 • Umowa kredytowa: Znajdziesz w niej informacje o wysokości ubezpieczenia pomostowego oraz dacie uruchomienia kredytu.
 • Potwierdzenie wpisu hipoteki do księgi wieczystej: Jest to dokument poświadczający datę wpisu hipoteki.

Krok 3: Skontaktuj się z bankiem

Istnieje kilka sposobów złożenia wniosku o zwrot ubezpieczenia pomostowego:

 • Osobiście w oddziale banku: Skontaktuj się z najbliższym oddziałem swojego banku
  i poinformuj o chęci złożenia wniosku o zwrot ubezpieczenia pomostowego.
 • Telefonicznie: Zadzwoń na infolinię banku i postępuj zgodnie z instrukcjami konsultanta.
 • Poprzez bankowość elektroniczną: Sprawdź, czy Twój bank udostępnia możliwość złożenia wniosku online w systemie bankowości elektronicznej.

Krok 4: Czekaj na decyzję

Bank ma obowiązek rozpatrzyć Twój wniosek o zwrot ubezpieczenia pomostowego w ciągu 60 dni od dnia jego złożenia. Po rozpatrzeniu wniosku bank:

 • Dokona zwrotu ubezpieczenia pomostowego na rachunek bankowy kredytobiorcy.

W przypadku opóźnień lub problemów:

 • Skontaktuj się z doradcą kredytowym w swoim banku.
 • Złóż reklamację na działania banku.
 • Możesz również rozważyć kontakt z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym.

Podsumowanie:

Ubezpieczenie pomostowe jest ważnym aspektem kredytów hipotecznych, który zabezpiecza interesy banku do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Choć wiąże się z dodatkowymi kosztami dla kredytobiorców, warto znać przepisy umożliwiające zwrot nadpłaconych składek. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, znajomości obowiązujących przepisów oraz skutecznej komunikacji z bankiem, można odzyskać nadpłacone środki i zminimalizować dodatkowe koszty związane z kredytem.

Sprawdź artykuły w innych kategoriach:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *