Menu Zamknij

Wakacje kredytowe – Czy warto z nich korzystać?

Wakacje kredytowe

Czy wiedzieliście, czym są wakacje kredytowe? To specyficzna forma odpoczynku od kredytu hipotecznego, która umożliwia zawieszenie spłaty na pewien czas. W czasie zawieszenia spłaty kredytobiorca nie musi dokonywać żadnych płatności zgodnie z warunkami umowy. Oznacza to, że nie ma obowiązku regulowania rat kapitałowo-odsetkowych w danym okresie. Jednak zanim podejmiecie decyzję o skorzystaniu z tej formy „urlopu” od zobowiązań finansowych, warto dokładnie się jej przyjrzeć. W związku z tym w tym artykule przedstawimy zarówno potencjalne korzyści, jak i ukryte ryzyka związane z wakacjami kredytowymi.

Wakacje kredytowe zasady

Coraz więcej osób doświadcza trudności ze spłacaniem kredytu hipotecznego, głównie przez inflację i rosnące stopy procentowe. Osoby posiadające kredyty zmiennie oprocentowane szczególnie odczuwają tę presję, ponieważ ich raty w krótkim czasie wzrosły nawet o połowę.

W takim kontekście wakacje kredytowe stają się dla wielu kredytobiorców krokiem ratującym sytuację finansową. Zawieszenie spłaty rat na okres 8 miesięcy może stanowić pewne wsparcie dla tych, którzy borykają się z trudnościami płynności finansowej. Taka przerwa w spłacie może przyczynić się do uniknięcia negatywnych konsekwencji związanych z zaniechaniem regulowania zobowiązań. Zalicza się do nich m.in. wpisanie na listę dłużników oraz obniżenie zdolności kredytowej.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że odroczone raty kredytu będą konieczne do uregulowania w przyszłości. To oznacza, że będziemy musieli zmierzyć się z dwiema możliwościami: albo zwiększeniem wysokości pozostałych rat kredytu, albo wydłużeniem okresu spłaty zobowiązania. Chociaż zawieszenie spłaty zobowiązania to potencjalnie lepsze rozwiązanie niż całkowite zaprzestanie płacenia rat, to decyzja o skorzystaniu z wakacji kredytowych powinna być dokładnie przemyślana.

Chcesz bezpłatny ebook o kredycie?

Ściągnij teraz

Wakacje kredytowe ustawa

Ustawa

Zanim przejdziemy do korzyści, przyjrzyjmy się najpierw, co mówi ustawa o wakacjach kredytowych. Zgodnie z Ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która weszła w życie od sierpnia 2022 r. do końca 2023 r., przewidziana jest możliwość zawieszenia spłaty maksymalnie ośmiu rat kredytu hipotecznego. To uprawnienie dotyczy określonych okresów, jakie zostały precyzyjnie określone w ramach tej ustawy.

W związku z tym masz możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat swojego kredytu hipotecznego, o ile spełniasz pewne warunki. Przede wszystkim Twoja umowa o kredyt hipoteczny musiała zostać podpisana przed 1 lipca 2022 r. Natomiast termin jej zakończenia musi przypadać po upływie co najmniej 6 miesięcy od tej daty.

Na mocy tej ustawy konsumentowi przysługuje możliwość zawieszenia spłaty kredytu w określonych okresach:

  • Od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na dwa miesiące;
  • Od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na kolejne dwa miesiące;
  • Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na jedną miesięczną przerwę w spłacie w każdym kwartale tego roku.

Wniosek o wakacje kredytowe

Aby skorzystać z możliwości zawieszenia spłaty poprzez wakacje kredytowe, wystarczy złożyć prosty wniosek. Można to zrobić osobiście, wysyłając dokument pisemny, przesyłając wniosek mailowo lub korzystając z usług bankowości elektronicznej. Wybór danej metody zależy od osobistych preferencji i dostępnych opcji w danym banku.

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu?

Wypełnij formularz

Od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku nie będzie on pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń. W terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku bank poinformuje Cię o jego otrzymaniu oraz realizacji.

Warto dodać, że bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku. Ponadto przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia. Po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu Bank wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty

Co z projektem w tym roku? Wakacje kredytowe 2024

Wakacje kredytowe w 2024 roku są dedykowane posiadaczom kredytów hipotecznych w złotych, których wartość nie przekracza 1,2 mln zł. Umożliwiają one zawieszenie spłaty kredytu na dwumiesięczny okres od 1 maja do 30 czerwca 2024 roku, oraz na miesiąc w każdym kolejnym kwartale. W tym czasie kredytobiorca nie płaci raty kapitałowo-odsetkowej, z wyjątkiem ewentualnych opłat z tytułu ubezpieczenia kredytu. Aby jednak skorzystać z tego przywileju, należy spełnić poniższe warunki:

  • Wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu przekraczają 30% dochodów lub w rodzinie jest trójka dzieci (wtedy nie obowiązuje kryterium RdD – Rata do Dochodu)
  • Umowa kredytu hipotecznego zawarta jest przed 1 lipca 2022 roku.
  • Spłata kredytu odbywa się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Wniosek można składać od 1 maja 2024 r. w banku pisemnie lub przez bankowość elektroniczną, a jego przyjęcie zostanie potwierdzone w ciągu 21 dni. Należy przy tym pamiętać, że brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Sprawdź artykuły w innych kategoriach:

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *