Menu Zamknij

WIBOR PROGNOZY NA ROK 2024

WIBOR prognozy

Prognozy WIBOR na 2024 rok stają się coraz bardziej istotne w kontekście zmieniającego się krajobrazu gospodarczego. Stopy procentowe, zwłaszcza dotyczące stawek WIBOR na 3 i 6 miesięcy, odgrywają główną rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz kształtowaniu perspektyw finansowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się prognozom dotyczącym stóp procentowych na rok 2024 oraz czynnikom wpływającym na ich kształtowanie się, analizując zarówno krótko-, jak i długoterminowe perspektywy.

Stopy Procentowe Prognozy

WIBOR (Warszawska Indeksowa Stawka Referencyjna) odgrywa bardzo ważną rolę
w polskiej gospodarce, wpływając na oprocentowanie kredytów, lokat i innych instrumentów finansowych. W związku z tym prognozy dotyczące stóp procentowych, a zwłaszcza WIBOR, są niezwykle istotne dla przedsiębiorstw, konsumentów i inwestorów..

Główne czynniki wpływające na stopy procentowe w 2024 roku

 • Globalne ożywienie gospodarcze: Tempo i siła ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19 będą miały ważny wpływ na oczekiwania inflacyjne i decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych.
 • Inflacja: Wzrost inflacji skłania banki centralne do podnoszenia stóp procentowych
  w celu jej ograniczenia. Oczekiwania inflacyjne dla 2024 roku są zróżnicowane, a ich wpływ na stopy procentowe będzie zależeć od wielu czynników, m.in. od cen surowców energetycznych i żywności.
 • Polityka monetarna banków centralnych: Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczące stóp procentowych w Polsce będą miały bezpośredni wpływ na WIBOR. RPP będzie brała pod uwagę zarówno czynniki krajowe, jak i globalne, podejmując decyzje o wysokości stóp procentowych.
 • Sytuacja geopolityczna: Ryzyko geopolityczne, takie jak wojna w Ukrainie, może prowadzić do wzrostu niepewności na rynkach finansowych i wpływać na decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych.

Analitycy przedstawiają różne scenariusze dla stóp procentowych w 2024 roku. Scenariusz bazowy zakłada umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego i stopniowy wzrost inflacji.
W takiej sytuacji stopy procentowe w Polsce mogą wzrosnąć o około 0,5-1,0% w 2024 roku. W scenariuszu pesymistycznym przewiduje się słabsze ożywienie gospodarcze i wyższą inflację, czyli wzrost stóp procentowych o 1,5-2,0%. Na koniec, scenariusz optymistyczny pozwala na założenie, że ożywienie gospodarcze będzie silne, a inflacja niewielka. W tym scenariuszu stopy procentowe w Polsce mogą pozostać na niezmienionym poziomie lub wzrosnąć nieznacznie o około 0,25%.

Chcesz bezpłatny ebook o kredycie?

Ściągnij teraz
WIBOR prognozy

WIBOR 3M Prognozy

WIBOR 3M, czyli Warsaw Interbank Offered Rate na 3 miesiące, to nic innego jak oprocentowanie pożyczek krótkoterminowych, po którym banki w Polsce wzajemnie się finansują. Jest to ważny punkt odniesienia dla wielu produktów bankowych, z których Ty jako klient korzystasz na co dzień:

 • Kredyty krótkoterminowe: Oprocentowanie wielu kredytów, np. konsumenckich, obrotowych oparte jest właśnie na WIBOR 3M. Oznacza to, że rata Twojego kredytu może wzrosnąć lub spaść w zależności od zmian tego wskaźnika.
 • Lokaty: Oprocentowanie lokat krótkoterminowych również zależy od WIBOR 3M. Im wyższa stawka, tym wyższe odsetki możesz uzyskać na swojej lokacie.
 • Instrumenty pochodne: WIBOR 3M jest istotnym elementem wyceny wielu instrumentów pochodnych, takich jak opcje walutowe i swapy stóp procentowych.

Stawka WIBOR 3M jest ustalana codziennie o godzinie 11:00 przez Fixing Panel, czyli komisję złożoną z przedstawicieli 7 największych banków w Polsce. Na podstawie ofert banków członkowskich na 3-miesięczne pożyczki, Fixing Panel oblicza ich średnią arytmetyczną.

Scenariusze dla WIBOR 3M w 2024 roku

Analitycy przedstawiają różne scenariusze dla WIBOR 3M w 2024 roku:

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu?

Wypełnij formularz
 • Analitycy Banku Pekao SA prognozują, że średnia stawka WIBOR 3M w 2024 roku może kształtować się w przedziale 6,00% – 6,50%. W IV kwartale 2024 roku stawka może spaść do 5,75%. (https://www.pekaobh.pl/strefa-klienta-main/Oprocentowanie.html)
 • Analitycy ING Banku Śląskiego prognozują, że w przypadku utrzymania się wysokiej inflacji i dalszego wzrostu stóp procentowych przez RPP, średnia stawka WIBOR 3M
  w 2024 roku może wzrosnąć do 7,00% – 7,50%. (https://www.totalmoney.pl/artykuly/wibor-3m-prognozy-dlugoterminowe-i-aktualny-wibor-3m)
 • Analitycy PKO Banku Polskiego prognozują, że przy umiarkowanym wzroście inflacji
  i ewentualnym spowolnieniu gospodarczym w II połowie 2024 roku, średnia stawka WIBOR 3M może utrzymywać się na poziomie 5,50% – 6,00%.
WIBOR prognozy

WIBOR 6M Prognozy

WIBOR 6M, czyli Warsaw Interbank Offered Rate na 6 miesięcy, to stawka procentowa, po jakiej banki komercyjne w Polsce udzielają sobie pożyczek na okres sześciu miesięcy. Stanowi ona ważny punkt odniesienia dla oprocentowania wielu instrumentów finansowych, takich jak:

 • Kredyty długoterminowe: WIBOR 6M jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem referencyjnym dla oprocentowania kredytów hipotecznych, kredytów inwestycyjnych
  i innych kredytów długoterminowych. Oznacza to, że rata kredytu może wzrosnąć lub spaść w zależności od zmian stawki WIBOR 6M.
 • Obligacje: WIBOR 6M jest również wykorzystywany do określania oprocentowania obligacji skarbowych i korporacyjnych emitowanych w Polsce.
 • Instrumenty pochodne: WIBOR 6M odgrywa kluczową rolę w wycenie szeregu instrumentów pochodnych, w tym opcji walutowych oraz swapów stóp procentowych.

Stawka WIBOR 6M jest ustalana codziennie o godzinie 11:00 przez Fixing Panel, czyli komisję złożoną z przedstawicieli siedmiu największych banków w Polsce. Fixing Panel zbiera dane dotyczące ofert złożonych przez banki członkowskie na pożyczki 6-miesięczne
i następnie oblicza średnią arytmetyczną tych ofert. Otrzymana w ten sposób stawka staje się oficjalną stawką WIBOR 6M na dany dzień.

Konkretne prognozy ekspertów

Podsumowanie

WIBOR w 2024 roku pozostaje pod wpływem wielu niepewności. Prognozy ekspertów wskazują na umiarkowany wzrost stóp procentowych w Polsce, jednak tempo i skala zmian zależą od szeregu czynników.

Ważne uwagi:

 • Powyższe prognozy są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej i geopolitycznej.
 • Decyzje o zaciągnięciu kredytu oparte na prognozach stóp procentowych należy zawsze podejmować z rozwagą i po konsultacji z doradcą finansowym.

Sprawdź artykuły w innych kategoriach:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *