Menu Zamknij

BMR – Wskaźniki referencyjne

Wskaźnik referencyjny

Wskaźnik referencyjny to indeks, który używany jest w określonych celach, zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu BMR. Na ich podstawie banki wyznaczają oprocentowanie kredytów, papierów dłużnych, lokat, produktów strukturyzowanych i innych instrumentów finansowych. Główne wskaźniki referencyjne to WIBOR, LIBOR, EURIBOR. Jednak w Polsce najbardziej popularnym wskaźnikiem jest WIBOR. W tym wpisie przyjrzymy się dokładnie specyfikacji wskaźników i treści Rozporządzenia BMR z dnia 8 czerwca 2016 roku.

Kto ustala wskaźniki referencyjne?

Wskaźniki referencyjne są przygotowywane przez niezależnych administratorów. Administrator to podmiot niezwiązany z danym bankiem, który podlega nadzorowi organu publicznego. Ten organ publiczny wydaje zezwolenie na pełnienie funkcji administratora i dokładnie ocenia jakość metody opracowywania danego wskaźnika referencyjnego. W Polsce nadzór nad wskaźnikami opracowywanymi na tym obszarze sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Administrator gwarantuje, że konkretny wskaźnik referencyjny wiernie odzwierciedla rzeczywistość ekonomiczną, czyli sytuację na rynku, w sposób rzetelny i precyzyjny. Zapewnia również, że dane, na podstawie których dokonuje się obliczeń wskaźnika, są kompleksowe, rzetelne i charakteryzują się wysoką jakością. Dzięki temu proces opracowywania wskaźników jest niezawodny i dostarcza wiarygodne informacje. To natomiast jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych oraz umów opartych na tych wskaźnikach.

Chcesz bezpłatny ebook o kredycie?

Ściągnij teraz

Do czego służy wskaźnik referencyjny?

Wskaźniki referencyjne, takie jak WIBOR, mają szerokie zastosowanie na rynkach finansowych. Służą one do ustalania oprocentowania różnych instrumentów finansowych, w tym kredytów i lokat. Banki wykorzystują te wskaźniki do określania warunków finansowych w umowach, co umożliwia klientom i instytucjom finansowym określanie zobowiązań oraz rozliczanie transakcji.

W Polsce, szczególnie znanym wskaźnikiem referencyjnym jest WIBOR. WIBOR 3M i WIBOR 6M podlegają ciągłym zmianom i zależą głównie od sytuacji ekonomicznej i stanu gospodarki, a także poziomu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Marża banku, która pozostaje stała przez cały okres kredytowania, dodawana jest do wartości wskaźnika, co wpływa na ostateczne oprocentowanie kredytu.

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu?

Wypełnij formularz

Zmienność wskaźników referencyjnych powoduje, że banki regularnie informują klientów o aktualnym oprocentowaniu. Zazwyczaj ma to miejsce co 3-6 miesięcy, w zależności od tego, czy umowa opiera się na WIBOR 3M, czy 6M.

Rozporządzenie BMR a wskaźniki referencyjne

Rozporządzenie BMR

Rozporządzenie Benchmark Regulation narzuca nowe wymogi dla banków, w tym obowiązek stworzenia planów awaryjnych. Głównym celem tych planów jest zapewnienie ciągłości realizacji umów opartych na aktualnym wskaźniku referencyjnym. Zabezpieczenie to sporządzono na wypadek sytuacji, w której dany wskaźnik przestałby być publikowany lub zdecydowano by o zastąpieniu go nowym odpowiednikiem. W związku z tym plan awaryjny musi szczegółowo opisywać kroki, jakie bank podejmie w takich sytuacjach.

Zgodnie z Rozporządzeniem BMR, administrator wskaźnika lub organ nadzoru mogą podjąć decyzję o zmianie obowiązującego wskaźnika referencyjnego na nowy. Wówczas banki są zobowiązane dostosować się do ewentualnych zmian, co obejmuje modyfikację umów i wprowadzenie odpowiednich poprawek w planach awaryjnych. Celem tych przepisów jest zabezpieczenie przed potencjalnymi zakłóceniami rynkowymi związanymi z wprowadzeniem nowego wskaźnika referencyjnego oraz zapewnienie stabilności transakcji opartych na tych wskaźnikach.

Sprawdź artykuły w innych kategoriach:

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *