Menu Zamknij

Polityka Prywatności

 1. Informacje wstępne.

Informujemy, że spółka VR FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej: „Administrator”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań.

Poniżej, przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 5 stycznia 2023 r.

 1. Administrator danych.

O ile w niniejszej Polityce prywatności nie wskazano inaczej, administratorem Pani/Pana danych osobowych tj. podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest spółka VR FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kokoryczki 3 lok. 47, 04 – 191 Warszawa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przechowywania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@odsetkowy.pl

Firma VR FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, jest właścicielem, obsługuje lub zapewnia dostęp do interaktywnych witryn internetowych, aplikacji mobilnych i połączonych oraz innych interaktywnych funkcji usług online, w tym między innymi e-maili, biuletynów, obszarów czatów, for, społeczności, loterii i konkursów (zwanych dalej „Usługami”).

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich zebranych o Pani/Panu danych osobowych przez VR FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pośrednictwem Usług i w związku z nimi.

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje informacje gromadzone za pośrednictwem witryny www.odsetkowy.pl i każdej innej subdomeny odsetkowy.pl.

 1. Dane osobowe.

Definicje:

„Dane osobowe” stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.

„Przetwarzanie” oznacza wszystkie, czynności wykonywane z danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, taki jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać:

 • Dane osobowe: Twoje imię i nazwisko; nazwa użytkownika lub dane logowania; hasło; obszary lub tematy zainteresowania; zdjęcie (jeśli Ty lub inny użytkownik opublikuje zdjęcie w Serwisie).
 • Informacje demograficzne: płeć; wiek / data urodzenia; narodowość; stanowisko, informacje o firmie, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne informacje zawodowe; preferencje językowe.
 • Dane kontaktowe: adres pocztowy; numer telefonu i / lub telefonu komórkowego; adres e-mail.
 • Dokumentacja zgody: zapis wszystkich wyrażonych przez Ciebie zgód, wraz z datą i godziną, sposobami wyrażenia zgody i wszelkimi powiązanymi informacjami (np. przedmiot zgody).
 • Informacje o lokalizacji: dane o lokalizacji opisujące dokładną lokalizację geograficzną urządzenia („Dokładne dane o lokalizacji”).
 • Szczegóły zakupu i płatności: zapisy zakupów i cen; zapisy faktur; rejestry płatności; adres rozliczeniowy; metoda płatności; imię i nazwisko posiadacza karty lub konta; wysokość płatności; termin płatności.
 • Dane pracodawcy: jeśli kontaktujesz się z nami jako pracownik, dane kontaktowe Twojego pracodawcy (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) w odpowiednim zakresie.
 • Opinie: wszelkie opinie, które Ty lub inni użytkownicy zdecydujesz się przesłać nam lub publicznie opublikować o nas na platformach mediów społecznościowych lub w Usługach, w tym na forach.
 • Zbieramy również inne rodzaje informacji od Ciebie lub z innych źródeł, które w niniejszej Polityce określamy jako „Inne informacje”, które mogą obejmować między innymi:
 • Informacje o korzystaniu z Usług, takie jak dane o użytkowaniu i informacje statystyczne, które mogą być zagregowane.
 • Historia przeglądania, w tym strony internetowe lub inne usługi odwiedzane przed i po interakcji z Usługami.
 • Wyszukiwanie i interakcje z możliwościami handlu elektronicznego, takimi jak sprzedawcy i oferty zawarte w Usługach.
 • Nieprecyzyjne informacje o przybliżonej fizycznej lokalizacji (na przykład na poziomie miasta lub kodu pocztowego) komputera lub urządzenia użytkownika, pochodzące z adresu IP takiego komputera lub urządzenia („Dane GeoIP”).
 • Identyfikator urządzenia („ID”), który jest charakterystycznym numerem skojarzonym ze smartfonem lub podobnym urządzeniem podręcznym, ale różni się od numeru seryjnego sprzętu.
 • Identyfikator wyświetlania reklam, czyli niepowtarzalny, możliwy do zresetowania przez użytkownika numer identyfikacyjny na potrzeby reklam powiązanych z urządzeniem (np. system iOS używa identyfikatora reklamowego (lub „IDFA”), a system Android używa identyfikatora wyświetlania reklam Google).
 • Adres protokołu internetowego („IP”), który jest unikalnym ciągiem liczb automatycznie przypisywanym do Twojego urządzenia za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do Internetu.
 • Połączenie internetowe oznacza, na przykład dostawca usług internetowych („ISP”), operator komórkowy, połączenie Wi-Fi, identyfikator zestawu usług („SSID”), międzynarodową tożsamość abonenta mobilnego („IMSI”) i międzynarodową tożsamość urządzenia mobilnego ( „IMEI”). Informacje zebrane za pomocą plików cookie, eTagów, JavaScript, tagów pikselowych, śledzenia identyfikatorów urządzeń, anonimowych identyfikatorów i innych technologii, w tym informacje zebrane przy użyciu takich metod i technologii, dotyczące (i) Twoich wizyt oraz interakcji i interakcji z, Usługi, treści i reklamy w witrynach internetowych, aplikacjach, platformach i innych kanałach medialnych osób trzecich („Kanały”) oraz (ii) Państwa interakcja z wiadomościami e-mail, w tym zawartymi w nich treściami i reklamami (łącznie „Dane online”).
 • Pliki dziennika, które mogą zawierać adresy IP, typ przeglądarki, strony odsyłające / wyjściowe usługodawcy internetowego, system operacyjny, znaczniki daty / godziny i / lub dane dotyczące kliknięć, w tym wszelkie kliknięcia dostosowanych łączy. Sygnały nawigacyjne w sieci Web, czyli pliki elektroniczne, które pozwalają witrynie internetowej zliczać użytkowników, którzy odwiedzili tę stronę, lub uzyskać dostęp do niektórych plików cookie. Znaczniki pikselowe, nazywane również przezroczystymi plikami GIF, sygnałami nawigacyjnymi, znacznikami wyróżniającymi lub błędami sieciowymi, które służą do przekazywania informacji z komputera użytkownika do witryny innej firmy. Lokalne obiekty udostępnione, takie jak pliki cookie Flash i pamięć lokalna, na przykład HTML5. Analityka mobilna umożliwiająca zrozumienie funkcji naszych aplikacji mobilnych i oprogramowania w telefonie.

W pewnych okolicznościach i w zależności od obowiązującego prawa niektóre z niniejszych Innych informacji mogą stanowić Dane osobowe. Dane Osobowe wraz z Innymi Informacjami zwane są dalej „Informacjami o użytkowniku”.

Wrażliwe dane osobowe

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy Państwa wrażliwych danych osobowych.

 1. Źródło zbierania danych osobowych.

Możemy uzyskać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • gdy podasz je nam w naszych Usługach (np. gdy rejestrujesz się w celu otrzymywania wiadomości e-mail, biuletynów, seminariów internetowych; rejestracji w celu członkostwa w witrynie lub utworzenia profilu lub konta w dowolnej części Usług; informacji marketingowych, gdy bierzesz udział w ankiecie, dokonujesz zakupu subskrypcji, licencji na oprogramowanie lub produktu).
 • Dane GeoIP i / lub Dokładne dane o lokalizacji (jeśli pozwalają na to ustawienia urządzenia mobilnego); oraz (c) inne informacje, w tym między innymi adres IP, dostawcę usług internetowych, uczelnię lub organizację obsługującą testowaną sieć oraz identyfikatory sieci, sprzętu i urządzeń, takie jak identyfikator SSID lub IMEI (jeśli test jest przeprowadzany na smartfonie).
 • Informacje osób trzecich: możemy zbierać lub uzyskiwać Twoje dane osobowe od stron trzecich, które nam je przekazują. Może to obejmować kanały offline, takie jak telefon lub bezpośrednia poczta; od klientów, sprzedawców, dostawców, stron trzecich, źródeł komercyjnych lub publicznie dostępnych (np. brokerzy danych, agregatory danych, publiczne bazy danych itp.); zewnętrzni operatorzy sieci stowarzyszonych; źródła skierowań; witryny lub usługi sieci społecznościowych (np. Facebook, Tiktok, Twitter, LinkedIn itp.). Jeśli korzystasz z połączenia lub logowania strony trzeciej (np. Facebook Connect, Twitter lub Google+) w celu uzyskania dostępu do Usług, tworzenia członkostwa lub profilu w dowolnej części Usług, uzyskiwania dostępu do naszych treści lub przekazywania naszych treści innej osobie, platformie lub usłudze, możemy również otrzymać Twoją nazwę użytkownika lub adres e-mail dla tych usług stron trzecich lub inne informacje o Tobie dostępne lub zebrane od Ciebie w tych usługach.

Pamiętaj, że VR FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które dobrowolnie o sobie podasz w dyskusjach w jakichkolwiek publicznych obszarach Usług, takich jak sekcje komentarzy, fora, blogi, pokoje rozmów, prywatne wiadomości, tablice ogłoszeń lub inne dostępne interakcje lub informacje, które zdecydujesz się upublicznić w dowolnym swoim profilu użytkownika lub w innych obszarach Usług, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie lub publikowanie treści. Możesz zmienić swoje publicznie dostępne informacje w dowolnym momencie na stronie swojego profilu.

Aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych z tych obszarów, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego adres e-mail kontakt@odsetkowy.pl. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich Danych Osobowych, w takim przypadku poinformujemy Cię, dlaczego i podamy przyczynę.

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk stron trzecich, w tym tych, które mogą ujawniać informacje firmie VR FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Tworzenie informacji o użytkowniku. Możemy również tworzyć Informacje o użytkowniku, takie jak zapisy Twoich interakcji z nami i szczegóły Twojej historii zakupów, do wewnętrznych celów administracyjnych i analiz. Możemy również łączyć dane, które nam przekazałeś, z danymi uzyskanymi od stron trzecich, takich jak portale społecznościowe i inne podmioty zbierające dane.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu form komunikacji takich jak: newsletter, przesyłanie informacji handlowej (e-mail, sms);
 • wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych;
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • ustalenie, dochodzenia i obrony roszczeń,
 • statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowania ich do odbiorców,
 • realizacji umowy zawartej z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,
 • prowadzenia rozliczeń, księgowości itp.;
 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

– do czasu wycofania przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu (z zastrzeżeniem, że wycofanie przez Państwa zgody może mieć wpływ na możliwość wykonywania przez nas łączącej nas z Państwem umowy). Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami,

– przez okres realizacji umowy z Klientem,

– przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem, w zależności, który okres jest dłuższy,

– przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji celu, a jeśli jest to uzasadnione – przez okres przedawnienia roszczeń.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, zgodnie z treścią podpisanej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z prowadzoną działalnością Administrator może ujawniać (jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzani opisanych powyżej) Państwa dane następującym podmiotom:

– firmom świadczącym usługi lub dostarczającym rozwiązania informatyczne.

– podwykonawcom (np. notariusze oraz kancelarie adwokackie lub radcowskie, firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie, firmom prowadzącym działania marketingowe. firmy archiwizujące i niszczące dokumenty, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, firmy świadczące usługi księgowe).

– Bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym.

– Organom publicznym, otrzymującym dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.

 1. Przysługujące uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosić sprzeciw. Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@odsetkowy.pl

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych przypadkach może mieć wpływ na możliwość dalszego wykonania umowy.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez spółkę VR FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Administrator danych osobowych nie przekazuje ich do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 1. Przechowywanie danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane użytkownika są przechowywane tylko tak długo, jak są potrzebne.

Kryteria określania czasu, przez jaki będziemy przechowywać Twoje Informacje o użytkowniku, są następujące: zachowamy kopie Twoich Informacji o użytkowniku w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak będzie to konieczne w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce, chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania. O ile nie istnieje określony wymóg prawny dotyczący przechowywania informacji, planujemy przechowywać je nie dłużej niż jest to konieczne do spełnienia uzasadnionej potrzeby biznesowej.

X. Wirtualna Polska:

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

XI. Profilowanie danych osobowych

Nasz sklep internetowy może wykorzystywać technologię profilowania danych osobowych w celu dostosowania naszych usług i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników.

Profilowanie polega na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, które obejmuje analizę i ocenę wybranych aspektów dotyczących użytkowników, w szczególności do analizy ich preferencji zakupowych, zainteresowań, zachowań oraz historii zakupów.

XII. Efekty profilowania

W wyniku profilowania użytkownik może otrzymywać: – Spersonalizowane oferty i rabaty dostosowane do jego zainteresowań. – Rekomendacje produktów oparte na wcześniejszych zakupach i przeglądanych produktach. – Powiadomienia o promocjach i nowościach odpowiadające jego preferencjom.

Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych ani nie wpływa w inny istotny sposób na sytuację użytkownika, z wyjątkiem dostosowania oferty i komunikatów marketingowych do jego preferencji.