Menu Zamknij

IKE a IKZE – Co wybrać?

IKE a IKZE

Emerytura to etap życia, na który warto odpowiednio się przygotować, aby cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem finansowym. Niestety podstawowe świadczenia emerytalne, które daje ZUS, są często bardzo niskie i nie można na nich polegać. W związku z tym warto zaplanować swoją przyszłość emerytalną, rozważając nad rozwiązaniami oszczędnościowymi IKE i IKZE. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się tym dwóm popularnym opcjom: Indywidualnemu Kontu Emerytalnemu oraz Indywidualnemu Kontu Zabezpieczenia Emerytalnego. Omówimy, czym są, jakie oferują możliwości, a także jakie są kluczowe różnice między IKE a IKZE. Pokażemy Wam również, jakie czynniki warto wziąć pod uwagę, aby podjąć świadomą decyzję.

IKE – Co to jest?

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, to jedna z opcji, którą oferuje system emerytalny. Stanowi ono alternatywę dla tradycyjnych ścieżek oszczędzania, umożliwiając jednocześnie gromadzenie kapitału na przyszłe lata.

Najważniejsze informacje dotyczące IKE:

 • wpłat mogą dokonywać osoby od 16 roku życia, pracujące na umowę o pracę oraz każda osoba po 18 roku, bez względu na to czy jest zatrudniona na umowę o pracę, umowę zlecenie czy jest bezrobotna.
 • roczny limit wpłat to 3-krotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju.
 • limit kwoty wpłaty na IKE w kolejnym roku, nie może być mniejszy niż w roku poprzednim.
 • przepisy regulują możliwość przeniesienia na inne IKE lub do PPE.
 • wypłata środków zwolniona jest z podatku PIT.
 • wypłata środków możliwa po 60. roku życia lub po nabyciu uprawnień emerytalnych.
 • istnieje możliwość dziedziczenia, dlatego w przypadku śmierci oszczędzającego zgromadzone środki nie przepadają.
 • sposoby inwestowania: rachunek maklerski, fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, oszczędnościowy rachunek bankowy, obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, dobrowolny fundusz kapitałowy.

Jedną z kluczowych zalet IKE jest zachęta do oszczędzania, wynikająca z możliwości zwolnienia z 19% podatku od zysków kapitałowych, znanego jako podatek Belki. To istotne, ponieważ dzięki temu zyski generowane na koncie IKE, np. z tytułu posiadania akcji czy obligacji, są w pełni reinwestowane, co pozwala na dalszy wzrost kapitału. W przypadku braku IKE odsetki podlegałyby automatycznie opodatkowaniu i wypłacie. Skutkowałoby to niższą dostępną pulą środków do inwestowania.

Warto jednak pamiętać, że istnieje limit wpłat na IKE. Maksymalna wartość odłożonych kwot w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (np. w 2023 roku wynosiła 20 805 zł). W przypadku przekroczenia limitu wpłat instytucja finansowa, prowadząca rachunek zwraca nadpłaconą kwotę.

Chcesz bezpłatny ebook o kredycie?

Ściągnij teraz

Korzystanie z ulgi podatkowej w ramach IKE wymaga również spełnienia pewnych warunków. Wypłata oszczędności z IKE może nastąpić dopiero po osiągnięciu 60 roku życia (lub 55 roku życia w przypadku nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych). Oznacza to, że choć środki nie są zamrożone, w przypadku wcześniejszej wypłaty konieczne będzie uiszczenie podatku od zysków kapitałowych.

IKE

IKZE – Co to jest?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to kolejna atrakcyjna opcja oszczędzania, której walory warto dokładnie poznać. Wyróżnia się jako elastyczna forma oszczędzania. Daje możliwość inwestowania zgromadzonych środków w różnorodne instrumenty finansowe.

Najważniejsze informacje dotyczące IKZE:

 • dla pracujących osób na umowę o pracę po 16 roku życia i dla wszystkich po 18 roku, których wpłaty mogą pochodzić ze wszelkich źródeł finansowania.
 • roczny limit wpłat to 1,2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej. Wyższy limit obowiązuje dla osób prowadzących pozarolniczą działalność: 1,8-krotność.
 • istnieje możliwość przeniesienia na inne IKZE.
 • wypłata odliczana jest od opodatkowania wg obowiązującej stawki (Wypłaty po 65 roku życia objęto zryczałtowanym 10-procentowym podatkiem od wszystkich środków, a wcześniejsze wypłaty objęto podatkiem PIT do samodzielnego rozliczenia w danym roku).
 • istnieje możliwość dziedziczenia, w związku z tym po śmierci zgromadzony kapitał trafia do wskazanej osoby.
 • sposoby inwestowania: rachunek maklerski, jednostki funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, rachunek bankowy

W przeciwieństwie do IKE IKZE nie narzuca ograniczeń związanych z wiekiem odnośnie wypłaty środków. Ponadto nie posiada ograniczenia co do limitu wpłat. Pozwala to na elastyczne gromadzenie kapitału bez obaw o przekroczenie określonych kwot.

Warto również podkreślić, że IKZE nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Sprawia to, że oszczędności na tym koncie mogą rosnąć nieobciążone podatkami. W związku z tym zgromadzone środki mogą być wykorzystane na różnorodne cele życiowe, takie jak zakup mieszkania, edukacja czy podróże.

IKZE

IKE a IKZE – Różnice

Analiza kontrastu między IKE a IKZE koncentruje się na kilku kluczowych aspektach. Dotyczy m.in. elastyczności, opodatkowania, dostępu do środków oraz celu inwestycji.

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu?

Wypełnij formularz

W kontekście elastyczności IKZE wyróżnia się możliwością łatwiejszego dostępu do zgromadzonych środków. Oznacza to, że można je wypłacać bez ograniczeń wiekowych. To istotna różnica w porównaniu do IKE, gdzie istnieje określony wiek wypłaty środków. Kolejnym kluczowym elementem porównania jest opodatkowanie. W przypadku IKZE unika się opodatkowania od zysków kapitałowych. Oznacza to, że oszczędności rosną nieobciążone podatkami. To znacząca przewaga nad IKE, gdzie podatek od zysków kapitałowych może być stosowany.

Dostęp do środków to kolejny aspekt, który różnicuje obie formy kont emerytalnych. W przypadku IKZE brak jest limitu wpłat. Tymczasem IKE narzuca nam limit wpłat na dany rok kalendarzowy. Ostatnim ważnym punktem, który może wpływać na wybór między IKE a IKZE, jest cel inwestycji. IKZE często jest postrzegane jako narzędzie finansowe, które może służyć nie tylko do oszczędzania na emeryturę, ale także do realizacji innych celów życiowych, takich jak zakup mieszkania czy podróże.

Podsumowanie IKE a IKZE – Którą opcję wybrać?

Podczas rozważania między IKE a IKZE warto zastanowić się, co jest dla Ciebie ważniejsze: stabilność, czy może potencjalne zyski? Czy preferujesz długoterminową inwestycję, czy może elastyczność w dostępie do zgromadzonych środków? Kluczowym aspektem jest zawsze świadomość i zrozumienie, co oferuje każda z tych opcji.

Warto również zauważyć, że wybór między IKE a IKZE może zależeć od preferowanego stopnia skomplikowania rozwiązania. Dla tych, którzy cenią prostotę i elastyczność, IKE może być lepszym wyborem, umożliwiając swobodne wycofywanie środków w dowolnym momencie. Z kolei IKZE może być atrakcyjne dla osób, które chcą skorzystać z możliwości „zamrożenia” środków, unikając wcześniejszej wypłaty.

Wydaje się, że prosty mechanizm działania, większe limity wpłat i elastyczność sprawiają, że więcej Polaków decyduje się na IKE niż IKZE, co potwierdzają dane Komisji Nadzoru Finansowego na koniec czerwca 2023 roku, gdzie w IKE zarejestrowanych było ponad 811 tys. osób, a w IKZE 483 tys.

Podsumowując, różnice między IKE a IKZE stawiają przed nami wybór dostosowany do naszych indywidualnych priorytetów i oczekiwań. Warto pamiętać, że najważniejsze jest zawsze zrozumienie, jakie korzyści niesie każda z opcji, aby nasze oszczędności służyły nam najlepiej w długiej perspektywie czasowej.

Sprawdź artykuły w innych kategoriach:

Podobne wpisy:

3 komentarze

 1. Pingback:PPK - Dlaczego warto przystąpić?

 2. Pingback:Wkład własny - czy zawsze jest wymagany przy kredycie?

 3. Pingback:Podatek Belki - Zmiany w Polityce Podatkowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *