Menu Zamknij

Czy czeka nas zniesienie podatku belki?

Podatek belki

W trakcie swojej kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska zobowiązała się do dokonania znaczących zmian w polityce podatkowej. Mieli skupić się przede wszystkim na zmianach w opodatkowaniu zysków kapitałowych, znanym jako podatek Belki. Zapowiedziano plan zniesienia podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tys. zł, pod warunkiem że inwestycja zostanie utrzymana przez okres dłuższy niż rok. Taka zmiana miałaby korzystny wpływ na inwestorów zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i posiadaczy lokat bankowych. Sprawdźmy więc, jak wygląda aktualizacja w tej sprawie, na podstawie wypowiedzi wiceministra finansów.

Czym jest podatek belki?

Podatek Belki to zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych, pobierany od osób fizycznych. Został wprowadzony w 2002 roku przez Marka Belkę, który był ministrem finansów w latach 2001-2002. Miał on stanowić tymczasowe rozwiązanie mające na celu pomóc w pokryciu deficytu budżetowego. Jednakże mechanizm ten utrzymał się na polskim rynku finansowym przez ponad dwadzieścia lat, przynosząc znaczne dochody do budżetu państwa. Początkowo stawka podatku belki stanowiła 20%, jednakże zmieniła się ona w roku 2004 i spadła do 19%.

Chcesz bezpłatny ebook o kredycie?

Ściągnij teraz

Przykład działania podatku Belki można zilustrować na lokacie o oprocentowaniu 6% i kwocie 100 tys. zł. Zysk z takiej lokaty po roku wynosiłby 6000 zł, jednak po odliczeniu podatku Belki rzeczywisty zysk zmniejszyłby się do 4860 zł. Oznacza to, że ponad tysiąc złotych musielibyśmy zapłacić na rzecz Państwa.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych szczegółowo określa przychody, od których podlega się odprowadzeniu podatku belki. Obejmują one m.in.

  • Lokaty i depozyty bankowe
  • Obligacje
  • Papiery wartościowe
  • Fundusze kapitałowe
  • Pracownicze fundusze emerytalne
  • Dywidendy.

Warto również wspomnieć, że istnieje możliwość uniknięcia płacenia podatku belki. Mianowicie poprzez uczestnictwo w programach III filaru emerytalnego, czyli IKZE, IKE, PPK i PPE.

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu?

Wypełnij formularz

Jak ma wyglądać likwidacja podatku belki?

Likwidacja podatku belki

W kontekście planowanej likwidacji podatku Belki, wiceminister finansów Jarosław Neneman zapowiedział, że zwolnienie podatkowe ma obejmować dochody do wysokości określonego limitu rocznego, który ma wynosić 100 tys. zł dla każdego typu oszczędności. To oznacza, że podatnik będzie rozliczał zyski z różnych źródeł, takich jak lokaty, obligacje czy akcje, oddzielnie, przy czym każde z nich będzie korzystało z własnego limitu zwolnienia od podatku. Nie jest jeszcze jasne, jak będzie wyglądać sytuacja małżeństw rozliczających się wspólnie. Wiceminister zapowiedział, że wkrótce przedstawi szczegóły, ponieważ projekt jest wciąż konsultowany.

Zniesienie podatku belki – Co warto wiedzieć?

W ramach zapowiedzianych zmian dotyczących zniesienia podatku belki, inwestorzy i oszczędzający mogą spodziewać się znaczących oszczędności. Każdego roku będzie ogłaszany limit zwolnienia z podatku dla dochodów z różnych form oszczędzania – ogłosił wiceminister finansów. Kryterium ustalania limitu zwolnienia będzie oparte na unikalnej formule, która będzie uwzględniała stopę depozytową Narodowego Banku Polskiego na koniec trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy, pomnożoną przez 100 tys. zł. Według obecnej stopy depozytowej, która wynosi 5,25%, skutkowałoby to limitami oszczędności na poziomie 5250 zł. Oznacza to, że jeśli nasze oszczędności na lokacie, w akcjach czy obligacjach przekroczyłyby tę kwotę, to byśmy musieli zapłacić podatek. Niemniej jednak musimy zaczekać na oficjalną decyzję Ministerstwa Finansów, aby stwierdzić, jak te zmiany wpłyną na nasze portfele.

Sprawdź artykuły w innych kategoriach:

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *