Menu Zamknij

Jak nadpłacać kredyt hipoteczny?

kalkulator nadpłaty kredytu hipotecznego

Masz oszczędności i zastanawiasz się, jak je zainwestować, a jednocześnie spłacasz kredyt na mieszkanie lub dom? Nadpłata kredytu hipotecznego to jedno z najlepszych rozwiązań, na jakie możesz postawić w tej sytuacji. Na czym ono polega jak wygląda w świetle prawa i praktyce, czy i ile kosztuje oraz ile można zaoszczędzić? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące tego jak nadpłacać kredyt hipoteczny znajdziesz w treści artykułu.

Czy można i kiedy nadpłacać kredyt hipoteczny?

Odpowiedź na to pytanie brzmi – oczywiście, zawsze, gdy posiada się środki umożliwiające dokonanie nadpłaty. Zgodnie z treścią Ustawy o kredycie hipotecznym, na nadpłatę lub wcześniejszą spłatę kredytu, można zdecydować się w dowolnym momencie jego spłaty, nawet na krótko po jego zaciągnięciu. Bank nie może zabronić jej dokonania, a ponadto, zobowiązany jest do wprost proporcjonalnego obniżenia kosztu kredytu.

Nadpłata kredytu hipotecznego – obowiązki kredytobiorcy

Jedynym ograniczeniem narzucanym przez ww. Ustawę jest fakt, że kredytobiorca ma obowiązek powiadomienia banku o zamiarze dokonania nadpłaty. Termin, w jakim powinien zgłosić chęć nadpłaty, określony jest w treści dokumentów otrzymanych z banku. Powiadamiając o zamiarze nadpłacenia kredytu, powinien podać kwotę i termin nadpłaty, a zazwyczaj też zaznaczyć, czy chce obniżyć następujące po niej raty, czy skrócić okres kredytowania.

Nadpłacanie kredytu hipotecznego – Procedury

W odpowiedzi na takie zgłoszenie, bank musi przedstawić klientowi informację o kosztach nadpłaty oraz dokonać tzw. rekalkulacji kredytu. Przy dokonywaniu nadpłaty kredytu hipotecznego, zgodnie z treścią Ustawy o kredycie hipotecznym, należy też aneksować umowę kredytową. Wiąże się to z wizytą w placówce banku we wcześniej ustalonym przez strony terminie.

Chcesz bezpłatny ebook o kredycie?

Ściągnij teraz

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Nadpłata kredytu hipotecznego może być bardzo korzystnym rozwiązaniem z uwagi na:

 • poprawę struktury kredytu – w ratach następujących po dokonaniu nadpłaty jest mniej odsetek, a więcej kapitału.
 • zmniejszenie kosztu kredytu – z uwagi na powyższe, po nadpłacie kredytu mieszkaniowego, jego koszt powinien znacząco się zmniejszyć. W przypadku zobowiązania z oprocentowaniem stałym, korzyść wynikająca z dokonania nadpłaty będzie równa wartości odsetek.
 • skrócenie okresu kredytowania lub zmniejszenie rat – oba z rozwiązań, z jakich można skorzystać po wykonaniu nadpłaty, są korzystne. Skrócenie okresu kredytowania pozwala na uwolnienie się od kredytu w ostatnich miesiącach lub latach jego spłacania. Zmniejszenie rat następujących po nadpłacie zwiększa z kolei dostępną co miesiąc pulę środków, a jednocześnie – zdolność do zaciągania innych zobowiązań.
 • zabezpieczenie oszczędności przed inflacją – środki wykorzystane na nadpłatę kredytu na dom czy mieszkanie, są rozliczane według aktualnej wartości waluty, w jakiej się dokonuje. Innymi słowy, przeznaczając pieniądze na nadpłatę hipoteki można skutecznie zabezpieczyć się przed spadkiem ich wartości w przyszłości.
 • poprawę scoringu BIK – nadpłata kredytu na mieszkanie czy dom jest odnotowywana w Biurze Informacji Kredytowej i pozytywnie wpływa na ocenę kredytobiorcy.

Pewna inwestycja, czyli nadpłata hipoteki

Nadpłata kredytu na mieszkanie czy dom może przynieść wysoki, w pełni pasywny i niemal natychmiastowy zysk. Korzyść majątkowa z tytułu nadpłaty powinna być wyższa od tej, na jaką można liczyć zamrażając pieniądze na lokacie. Co więcej, taka oszczędność nie podlega definicji zysków kapitałowych, więc nie jest opodatkowana „Belką”. Dodatkowo, kwotę zysku na nadpłacie hipoteki można dosyć dokładnie przewidzieć i precyzyjnie wyliczyć.

Jak obliczyć nadpłatę kredytu hipotecznego?

Nadpłatę kredytu hipotecznego można potraktować jak bezpieczną i pewną inwestycję. Ile więc można zaoszczędzić na nadpłacie kredytu na mieszkanie lub dom? Należy zwrócić uwagę na to, że wszystko zależy od indywidualnych parametrów finansowania, kwoty i momentu dokonania nadpłaty. Jednakże na nadpłacie hipoteki można zaoszczędzić od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, wynikających z obniżenia wysokości odsetek od zadłużenia.

Chcesz sprawdzić, ile zaoszczędzisz na nadpłacie kredytu na mieszkanie lub dom? Skorzystaj z narzędzia jakim jest nasz kalkulator Odsetkowy! To jeden z najbardziej zaawansowanych kalkulatorów nadpłatowych na rynku. Uwzględnia wszystkie indywidualne parametry finansowania oraz koszty, jakie naliczają najpopularniejsze polskie banki. Proste w obsłudze narzędzie wyliczy dokładną wysokość zysku i pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie jak nadpłacać kredyt hipoteczny.

Nadpłata kredytu hipotecznego – na co uważać?

Nadpłata kredytu hipotecznego na co uważać

Oczywiście, nadpłata kredytu mieszkaniowego ma też pewne wady, które należy rozważyć przed jej dokonaniem. Przede wszystkim, środków przeznaczonych na nadpłatę nie można wycofać, ponieważ wpływają na zmniejszenie salda kredytu. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej, można oczywiście skorzystać z opcji aneksowania umowy kredytowej, jednak może to się wiązać z brakiem możliwości powrotu do poprzednich parametrów kredytu.

Koszty nadpłaty hipoteki

Co więcej, kredytobiorca chcący dokonać nadpłaty hipoteki, musi liczyć się kosztami, jakie może naliczyć bank przy takiej nadpłacie. Suma prowizji za nadpłatę kredytu na dom czy mieszkanie i opłat dodatkowych stosowanych przez banki, może nieco zaskoczyć wysokością.W związku z tym, koszty nadpłaty kredytu mieszkaniowego mogą znacząco zmniejszyć korzyści nadpłaty, a nawet – uczynić ją nieopłacalną.

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu?

Wypełnij formularz

W pierwszych latach kredytowania, bank może żądać rekompensaty z tytułu zmniejszenia poziomu jego zarobku, co ma gwarantowane we wspominanej Ustawie. Prowizja od nadpłaty kredytu hipotecznego nie jest jednak jedyną pułapką. Banki pobierają od kredytobiorców różne opłaty dodatkowe, takie jak np. opłata za aneks. Zazwyczaj jest ona pobierana w wysokości stałej lub wyliczana procentowo od salda zadłużenia pozostałego do spłaty.

Jak wynika z treści Ustawy o kredycie konsumenckim, bank może pobrać prowizję z tytułu nadpłaty kredytu hipotecznego tylko, jeśli nastąpiła ona w ciągu 3 lat od zaciągnięcia zobowiązania. Zgodnie z założeniami Ustawy kwota takiej prowizji nie powinna przekroczyć 3% salda zadłużenia pozostałego do spłaty po nadpłacie. Jaki z tego wniosek? Nadpłaty hipoteki najlepiej dokonać po 3 latach od zaciągnięcia kredytu, co pozwoli uniknąć tej prowizji.

Nadpłata kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym – trudności kalkulacyjne

Ponadto, oszczędność na nadpłacie łatwo obliczyć jedynie w przypadku kredytów hipotecznych o oprocentowaniu stałym. Tą wynikającą z nadpłaty kredytu o oprocentowaniu zmiennym, znacznie trudniej przewidzieć, ponieważ zależy od wahań stóp procentowych. Teoretycznie, w przypadku hipotek o oprocentowaniu zmiennym, wystarczy dodać marżę banku do aktualnej wartości wskaźnika Wibor3M lub 6M, jednak w praktyce, obliczenia mogą sprawić trudności.

Banki PKO kredyt hipoteczny kalkulator

Poniżej przybliżamy warunki i koszty nadpłaty kredytów hipotecznych zaciągniętych w popularnych polskich bankach PKO BP oraz PKO SA. Są to niezbędne informacje, które trzeba wziąć pod uwagę wyliczając nadpłatę na kalkulatorze odsetkowym.

PKO BP nadpłata kredytu hipotecznego – warunki i opłaty*

 • Nadpłata powoduje automatyczne zmniejszenie salda, przeliczenie kredytu i zmniejszenie raty kapitałowo-odsetkowej;
 • Skrócenie okresu kredytowania nie następuje automatycznie z nadpłatą i wymaga aneksowania umowy kredytowej;
 • Dla umów kredytowych zawartych po 21 lipca 2017 roku nie pobiera się prowizji od nadpłaty i wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego;
 • Dla pozostałych umów, prowizja od nadpłaty kredytu hipotecznego w pierwszych trzech latach wynosi 1,2% od wpłaconej kwoty.
 • W przypadku zamknięcia kredytu hipotecznego przy nadpłacie (całkowitej wcześniejszej spłaty), prowizja wynosi 2% od kwoty spłaconej.
 • Wniosek o nadpłatę kredytu w PKO BP można złożyć w dowolnie wybranym przez siebie momencie przez bankowość internetową.
 • Do dokonania nadpłaty wystarczy pisemna dyspozycja przekazania określonej kwoty na rachunek kredytowy (na warunkach określonych w umowie kredytu), aneks akceptowany jest online.

PKO SA nadpłata kredytu hipotecznego – warunki i opłaty*

 • Nadpłata skutkuje automatycznym zmniejszeniem salda zadłużenia, przeliczeniem kredytu i obniżeniem raty kapitałowo-odsetkowej – chyba, że kredytobiorca wybrał inaczej przy powiadomieniu o zamiarze jej dokonania;
 • Skrócenie okresu kredytowania jest jedną z opcji możliwych do wyboru przy zgłoszeniu nadpłaty, jednak wymaga aneksowania umowy z bankiem i wizyty w placówce;
 • Wysokość prowizji od nadpłaty kredytu hipotecznego w PKO SA zależy od rodzaju kredytu i aktualnego taryfikatora.
  PRZYKŁAD: W ubiegłym roku (2022), dla Kredytu Hipotecznego Dom prowizja od nadpłaty kredytu hipotecznego wynosiła 2,5% od kwoty spłacanej i nie mogła być niższa niż 50 zł.
 • Wniosek o nadpłatę kredytu w PKO SA można złożyć w dowolnie wybranym przez siebie momencie przez bankowość internetową i w aplikacji mobilnej banku.

* ŻRÓDŁA: Oficjalne strony internetowe i publikacje ww. banków. Wydawca portalu i kalkulatora Odsetkowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje podawane przez ww. banki i nie potwierdza ich zgodności ze stanem faktyczny,. Celem uzyskania informacji o rzeczywistych warunkach i kosztach nadpłaty kredytu hipotecznego w ww. bankach, należy zapoznać się z dokumentacją banku lub wystąpić o

Jak szybko spłacić kredyt hipoteczny?

Wciąż zastanawiasz się jak szybko spłacić kredyt hipoteczny? W związku z tym odpowiadamy! Nadpłaty zobowiązania hipotecznego można dokonać na kilka sposobów. Każdy z nich niesie za sobą inne konsekwencje – zarówno finansowe i formalne, jak i nieoczywiste, dodatkowe. Poniżej podajemy możliwe strategie nadpłaty kredytu hipotecznego, z jakich może skorzystać polski kredytobiorca podpowiadając, jakie są wady i zalety postawienia na każdą z nich.

Nadpłata ze skróceniem okresu kredytowania

Taki zabieg pozwala zabezpieczyć się przed inflacją i uwolnić się od kredytu na ostatnie miesiące lub lata jego spłacania. W wyniku zmniejszenia salda zadłużenia, zmniejsza się kwota naliczanych od niego odsetek. To z kolei powoduje, nadpłata kredytu hipotecznego ze skróceniem okresu kredytowania jest zazwyczaj najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, na jakie można postawić – choć nie zawsze. Skrócenie okresu kredytowania, choć pozwala zaoszczędzić do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych (w przypadku typowych kredytów), jest dość ryzykowna. Warto ją przemyśleć szczególnie, jeśli nie ma się pewności co do kondycji finansowej w przyszłości.

Nadpłata kredytu ze zmniejszeniem raty kredytowej

Kolejnym rozwiązaniem, na jakie warto zwrócić uwagę jest zmniejszenie raty kredytowej. Po dokonaniu nadpłaty kredytu hipotecznego, istnieje możliwość zmniejszenia miesięcznej raty kredytowej. To oznacza, że kredytobiorca może doświadczyć ulgi finansowej poprzez obniżenie kwoty, którą musi płacić co miesiąc. To może być korzystne, zwłaszcza w sytuacji, gdy chce się tymczasowo złagodzić obciążenia finansowe. Zazwyczaj nie wymaga to podpisania aneksu do umowy, co również jest plusem. Jednak ta opcja nie zawsze jest automatyczna i zależy od polityki danego banku oraz konkretnej umowy kredytowej.

Sprawdź artykuły w innych kategoriach:

Podobne wpisy:

4 komentarze

 1. Pingback:Jak mądrze wziąć kredyt hipoteczny? 6 Najważniejszych pytań

 2. Pingback:Zmniejszenie raty czy skrócenie okresu kredytowania? Metoda MIX

 3. Pingback:Nadpłata kredytu hipotecznego - Poczuj wolność finansową!

 4. Pingback:Poznaj Kalkulator - Odsetkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *